De Romeinenbrief is een prachtige uiteenzetting van het Evangelie. De apostel Paulus schrijft niet alleen over het Evangelie m.b.t. onze behoudenis, maar ook over het Evangelie m.b.t. Israël. In de laatste hoofdstukken past hij het Evangelie ook toe in de praktijk van het leven. Indrukwekkend!

Eerste afleveringen

Romeinenbrief - Het evangelie is de kracht van God

Romeinenbrief - Het evangelie is de kracht van God

Romeinenbrief - Niemand is te verontschuldigen

Romeinenbrief - Niemand is te verontschuldigen

Romeinenbrief - De besnijdenis van hart telt

Romeinenbrief - De besnijdenis van hart telt

Romeinenbrief - Door het geloof alleen zijn we rechtvaardig

Romeinenbrief - Door het geloof alleen zijn we rechtvaardig

Romeinenbrief - De eerste en laatste Adam

Romeinenbrief - De eerste en laatste Adam

Meer afleveringen »
Uitgezonden door